EnglishTurkish

KİK Hakkımızda

HAKIMIZDA

Üniversitemiz Senatosu’nun 15 Şubat 2021 tarihli toplantısında kabul edilen Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün amacı, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi, yerel, ulusal ve uluslararası tüm kurumlarla ilişkilerin sağlıklı ve güçlü bir şekilde sürdürülmesi, yerel, ulusal ve uluslararası tüm basın yayın kuruluşları ile olumlu ilişkilerin geliştirilmesi ile Üniversitemizle kamuoyu arasında sağlam bir köprü kurarak, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını arttırmak, toplumsal ve bilimsel alanda öncü konuma erişmesini sağlamaktır.

 

Bu bağlamda Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün görevleri; Üniversitenin iç ve dış paydaşlarıyla olan ilişkisini yönetmek, iletişim hedeflerini belirlemek, hedefe yönelik stratejiler geliştirmek ve bu süreci yönetmek ve görsel tasarım, kurumsal iletişim ve örgütsel davranış üçlüsünden oluşan kurumsal kimliği ile saygınlığının ulusal ve uluslararası alanlarda sürdürülmesi için faaliyetler yapmaktır.

 

Koordinatörlüğümüz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin dışarıya açılan penceresi konumunda bulunmasının bilinciyle, kendi çalışma altyapısı ve sorumluluk kapsamı içinde, alanında uzman personeli ve dinamik görev anlayışıyla çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email